Domamazcoviny

Nečekané potíže

Jako rána z čistého nebe, zasáhla Domamazec zpráva, že majitel rodinného domu, kde v patře již léta máme zkušebnu, chce námi obývané prostory postoupit své dceři. Po prvotním uzděšení, krátké potyčce a asi hodinové oboustranné záplavě vulgarismů, zvolna vychládající hlavy přistoupily k jednání.

Z naši strany jsme projevili dobrou vůli a nabídli nové nájemnici neomezený přístup k toaletám, a vyjma úterka, kdy zkoušíme, i volný přístup na balkon. Leč bez zjevné příčiny, nebyl náš vstřícný návrh kvitován. Po následující strkanici, vyhrožování fyzickou likvidací, a několika panácích, opět usedáme k smírčímu stolu. Jejich vyústěním je nakonec kompromisní řešení. Bude nám ve stejném objektu, ale v přízemí, pro naše účely pronajata adekvátní místnost s příslušenstvím. Kamínka, okno s ventilačkou a čerstvým vzduchem. To vše výměnou za půl pytle koksu, minimálně dvě 40w žárovky s časově omezeným připojením.

Tímto děkuji všem zúčastněným za kostruktivní přístup k řešení této složité situace a těším se na další spolupráci.
v.r. J.Kača Z.

Rozhodnutí kapelního výboru

Rozhodnutím kapelního výboru ze dne 26. 9. 2010 byl určen živočišný druh, ze kterého byl vybrán maskot naší kapely.

Vítězným živočichem je ploštice druhu Ruměnice pospolná, jejíž sací ústrojí a potažmo i jméno, plně odpovídá zadání výběrového řízení. Navíc tento druh byl objeven mezi součástmi aparatury a přistiženému jedinci se vůbec nechtělo zpět do trávy, natož být zašlápnut.

Po zdlouhavém probírání různými návrhy, bylo našemu maskotu přiděleno jméno: RUMĚNA

Ať přináší nám štěstí a radost!!!

Objev

Našel se opravdový poklad

Po dlouhém a svědomí hryzoucím skrývání této již dávno oplakané historické památky, rozhodl se Ivoš Šulc, že uplynula promlčecí lhůta a vytáhl na světlo boží skutečnou raritu. Jde o cenově nevyčíslitelný soubor fotografií z výletu do Loukova v Pojizeří. Akce svou kulturní velikostí natolik přesáhla veškeré rámce své doby, že bylo rozhodnuto autentické materiály ukrýt před zraky manželek a tchýní na dobu nezbytně nutnou.

Odkaz na galerii

Prakytara

Zevrubným rozborem dostupných materiálů a historických svědectví zjistili jsme, že zde vystavená kytara patří mezi zakládající členy Domamazce. Je vyrobena z plavuňového dřeva a její majitel Kača ji koupil někdy v třetihorách z druhé ruky.

Fotografie kytary je pořízena v jejím obvyklém prostředí, to znamená-mezi úklidovými prostředky a starým harampádím. (Na fotce vpravo)

Opravdu stará kytara

Posta Domamazci

Česká e-mailová pošta státní podnik nám doručila pozdrav od našeho kamaráda a občasného spoluhráče Mravence. Srdce nám mohla urvat úžasná básnička, kterou tento novoměstský bard napsal jen pro nás.

Ať si říká kdo chce co chce,
mám rád hochy z Domamazce,
jsou to kluci světoví, 
maj i stránky webový. 
Teď i Kosťa z Astrachaně
lehce ví, kam zajet na ně.
V airbusu už nemaj místa, 
parta z Tennessee se chystá
na ten vzácný hudby styl,
co se v Čechách uchytil.
Oblaží sluch, zrak či hmat
z lidské duše mizí chlad.
Uzdravuje bolest, tíseň
každá domamazčí píseň.
 
Vaše hudba = správná věc,
to vám praví Mravenec